Skip to content

Voor het indienen van medische vragen, bijwerkingen of klachten over de kwaliteit van een van onze producten, neemt u contact op via:

Telefoon

: +31 20 567 09 00

Fax

: +31 20 567 09 99

Correspondentie adres

: Antonio Vivaldistraat 150
  1083 HP Amsterdam
  The Netherlands

E-mail

: medinfo.benelux@norgine.com

Melding van vermoedelijke bijwerkingen

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb website: www.lareb.nl